Thien Gia Phuc

Bulk Bag Manufacturer
Home / Vải công nghiệp

 

Vải công nghiệp là điểm chủ yếu cốt lõi của mọi sản phẩm được làm ra tại Thiên Gia Phúc. Nguyên liệu PP và PE là tiêu chuẩn của hầu hết mọi nhu cầu ngày nay, bao gồm đủ loại cho ngành xây dựng, dân dụng và những dự án kỹ thuật công nghệ khác, đồng thời chúng tôi cũng làm ra những sản phẩm được thiết kế cho khu dân cư, nhà ở và nhu cầu của người sử dụng cuối cùng. Chúng tôi có thể cung cấp đủ các loại vải công nghiệp như: tấm phủ bằng màng, tấm phủ mặt đất, vải địa chất, tấm phủ chắn bùn, túi PE. Năng lực nhà máy chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của bạn.

Thêm vào đó, Thiên Gia Phúc có các thiết bị kiểm tra chất lượng nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn ISO và ASTM. Các tiêu chuẩn này cũng có liên quan chặt chẽ với tiêu chuẩn AASHTO và NTPEP, và nó nhanh chóng trở thành tiêu chuẩn mới cho ngành vải dệt công nghiệp. Từ những tiêu chuẩn trên có thể khẳng định một lần nữa rằng: Thiên Gia Phúc là đối tác chiến lược hôm nay cho sự sáng chói ngày mai!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết đầy đủ về thông tin và giá cả !

Load More